Магнитен Винтил 42V (вкл. контакт)

Магнитен Винтил 42V (вкл. контакт)