Намалител Ф35- Ф25, цинк

Намалител Ф35- Ф25, цинк