Безпрахова завеса с цип и двойнозалепваща лента за монтаж 100х 215 см

Безпрахова завеса с цип и двойнозалепваща лента за монтаж 100х 215 см