Мистрия за вътрешен ъгъл 12х9,7 см

Мистрия за вътрешен ъгъл 12х9,7 см