Мистрия за външен ъгъл 12х9,7см

Мистрия за външен ъгъл 12х9,7см