H 1/6 Оригинален дърводелски метър с 6 секции - 1м

H 1/6 Оригинален дърводелски метър с 6 секции – 1м