BAPRO Намалител Ф35/Ф25, цинк

BAPRO Намалител Ф35/Ф25, цинк