Чертилка, зидарски конец с метална манивела - 30 м