Stabila Алуминиев магнитен нивелир Type 80 AM 200 cm

Stabila Алуминиев магнитен нивелир Type 80 AM 200 cm