Неръждаема Мистрия, 2К Дръжка, 100мм, G- Извивка

Неръждаема Мистрия, 2К Дръжка, 100мм, G- Извивка