X tools Неръждаема Мистрия, 2К Дръжка, 180мм, S- Извивка

X tools Неръждаема Мистрия, 2К Дръжка, 180мм, S- Извивка