X tools Неръждаема Мистрия, 2К Дръжка, 160мм, G- Извивка

X tools Неръждаема Мистрия, 2К Дръжка, 160мм, G- Извивка